Виржиния Николова

  Виржиния Николова

  1505 лв. бяха събрани от благотворителния спектакъл „Йерма“ в Дупница. Средствата са за подпомагане на младо семейство от Дупница, което е с репродуктивни проблеми и се нуждае от финансова подкрепа. Това съобщи координатора на фондация „Искам бебе“ в Дупница, Силвия Маданчева.

  За извършване на процедурата са необходими са между 1 500 и 2 000 лв. Маданчева обясни, че семейството, което ще остане анонимно, поради лични съображения, досега са изразходвали финансираните опити от държавния фонд, направили са и един опит със собствени средства. Инициативата е съвместна на фондация „Искам бебе“ и Университетския театър на НБУ.

   Източник: dariknews.bg

  Рискови новородени деца

  Публикувана в Брой 251
  28 Февруари 2017

  Доц. д-р Ралица Георгиева, началник на Клиника по неонатология в Университетска детска болница, София, отговори на важни въпроси, свързани с интензивната терапия на новородени деца, диагнозата и прогнозата на мозъчните увреждания при доносени и недоносени новородени деца, неонаталната дихателна и инфекциозна патология, ултразвуковата диагностика и проследяване. Тя е дългогодишен преподавател на студенти по медицина и лекари – специализанти по педиатрия и неонатология. Специализирала е в Германия, Франция и Австрия. Има над 150 научни публикации и участия в национални и международни научни форуми.

  Налага ли се здравото новородено бебе да бъде изследвано и защо?

  Здравите новородени деца обикновено не се нуждаят от допълнителни изследвания, освен от много щателен клиничен преглед. Понякога обаче при наличие на рискови фактори, напр. инфекция при майката, е необходимо да бъдат изследвани показатели за наличие на възпаление при новороденото, които могат да са налице преди появата на специфичните симптоми. Изследвания са препоръчителни и при други състояния – анемия на майката по време на бременността, употреба на някои медикаменти. Здравите новородени деца често развиват т.нар. физиологична жълтеница. Ако тя се задържи по-дълго време или стане по-изразена, необходимо е изследване на билирубин и други биохимични показатели, както и кръвна картина.

  Кое е най-важното, което трябва да знаят родителите за организма на новороденото?

  Новороденото дете се отличава със структурна и функционална незрялост на всички органи и системи. Това е причина то да се влияе съществено от факторите на средата – температура, условия за хранене, източници на бактериални и вирусни инфекции. Задачата на родителите е да се създадат максимално комфортни условия за бебешкия организъм и да се намалят до минимум неблагоприятните въздействия – прекомерно охлаждане или претопляне, недохранване или прехранване, контакт с инфекциозни причинители и др.

  Кои са главните фактори, предразполагащи към повишен риск за новороденото дете?

  Повишен риск за новороденото създават всички неблагоприятни фактори преди раждането на детето – изоставане във вътреутробния растеж, абнормна функция на плацентата, трансплацентарно предавани инфекции. По време на раждането основен рисков фактор е перинаталната асфиксия, т.е. недостатъчно снабдяване на плода с кръв и кислород, която може да е причина за дълготрайни увреждания на централната нервна система. Инфекциите, предавани от майката при налична бактериална колонизация на родилните пътища, могат да се проявят с животозастрашаващи клинични прояви още в първите 24–48 часа след раждането. Двуплодната и многоплодната бременност, сериозни заболявания на майката, например захарен диабет, също поставят новородените деца в рисковата група. Разбира се, най-голямата група новородени, които още след раждането са със силно нарушени адаптация и функционална незрялост на редица органи и системи, са преждевременно родените или недоносените деца, като рисковете са най-големи при тези с много ниско и изключително ниско тегло – под 1500 и особено под 1000 г. Основният проблем при тях е несъвършената структура на белите дробове и дефицитът на сърфактант, което ги прави зависими от кислородолечение, механична вентилация, сърфактант терапия и др. Те имат и характерни особености на мозъчното кръвоснабдяване, които създават рискове за поражения на централната нервна система – мозъчни кръвоизливи и исхемични увреди.

  Кои новородени са подлагани на интензивно лечение след раждането им?

  Всички новородени деца, които имат дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност, както и изразена неврологична симптоматика, се нуждаят от комплексно интензивно лечение. Най-често това са недоносените деца, тези със значително вътреутробно изоставане в растежа, майчино-фетални инфекции, тежка перинатална асфиксия, доносените новородени със синдром на аспирация на мекониална околоплодна течност. Основната задача на интензивното лечение е да поддържа основните жизнени функции, както и да въздейства върху основната причина, довела до влошаване състоянието на новороденото.

  В какъв период от време протича проследяването на рисковите новородени деца и какво включва то?

  Всички рискови новородени деца трябва да се проследяват до 24-месечна възраст, а при необходимост и повече. Проследяването включва оценка на общото им здравословно състояние, белодробната функция, двигателното и нервно-психичното развитие, сензорните функции – слух и зрение, наличието на неврологични и други усложнения.

  Какво представляват исхемичните увреждания на ЦНС при доносени новородени деца и какви са основните причини за появата им?

  Исхемичните увреждания на ЦНС представляват некротични промени на мозъчните клетки вследствие на исхемия, т.е. нарушение на мозъчния кръвоток с недостатъчно кръвоснабдяване на отделни мозъчни зони или на целия мозък. Некротизиралите неврони не могат да бъдат възстановени и тяхното увреждане води до различни по тежест неврологични отклонения.

  Как се поставя диагнозата?

  Въз основа на данните от анамнезата за бременността и раждането, неврологичното изследване на новороденото и резултатите от образните и електрофизиологичните изследвания – ултразвук, компютърна аксиална томография и ядрено-магнитен резонанс, електроенцефалография.

  Как протича лечението?

  В неонатологичните интензивни отделения се извършва стабилизиране на състоянието и лечение на гърчовете, установяване на оптимален режим на хранене. След изписването детето трябва да се проследява активно от неонатолог, детски невролог, специалист по физикална медицина и рехабилитация. Назначава се комплексна рехабилитация, при усложнения, напр. епилепсия, се включва антиконвулсивна терапия. Най-честите последици от исхемичните увреждания на мозъка са изоставане в психичното и двигателното развитие, епилепсия и детска церебрална парализа. Основната цел на лечението е предотвратяване или намаляване на тежестта на неврологичните последици.

  Какво не знаем за недоносените бебета?

  Все още няма достатъчно яснота относно индивидуалните фактори, които определят отговора към терапевтичните методи и възникването на различни по вид и тежест усложнения.

  По какви причини може да се стигне до преждевременно раждане?

  Най-често това са различни акушерски проблеми – прееклампсия, цервикална недостатъчност, антепартални кръвоизливи, предлежаща плацента, отлепване на плацентата, двуплодни и многоплодни бременности. Значителна роля имат инфекциите при майката, които са причина за голяма част от преждевременните раждания. Сериозни рискове създава понякога и възрастта на бременните – под 16 и над 35 години. Различни заболявания на майката, липсата на рационално хранене и стресът са потенциални фактори за раждане на недоносено дете.

  Пред какви предизвикателства се изправят родителите на недоносените бебета?

  Първото сериозно предизвикателство пред родителите е самото раждане на недоносено дете. Този проблем идва съвсем неочаквано в семейството, което не е подготвено и най-вече не е достатъчно информирано за специфичните особености, заболявания и рискове при недоносените деца.
  Следват дълги седмици и месеци на престой в неонатологичните отделения, често прогнозата и перспективите остават неясни за продължителен период.
  Следващият етап е след изписването на недоносеното дете от болницата, когато родителите изцяло поемат грижите и отговорностите за него, изправят се пред честите боледувания и усложнения, необходимостта от много прегледи и консултации при различни специалисти, провеждането на продължителна рехабилитация.

  Ако не се вземат необходимите мерки, какви проблеми в развитието на недоносените биха могли да възникнат?

  Най-честите проблеми през първата година са изоставане в двигателното и психичното развитие, нарушения на слуха и зрението и неврологични заболявания – церебрална парализа, епилепсия и др.

  Колко деца годишно се раждат преждевременно в България?

  Недоносените деца са около 10% от живородените, т.е. около 6000, като особено рискови са около 2000, т.е. тези с много ниско и изключително ниско тегло.


  Разговора проведе Виржиния Николова

   

  Да се научат да ядат сами, е важна крачка за децата по пътя им към самостоятелността. Предлагаме ви няколко съвета как да подкрепяте малчугана си в това начинание.

  16-месечният малчуган седи на масата, сложена за обяд, и наблюдава с очакване купичката, в която има ориз със зеленчуци. То x грабва лъжицата си и започва. Първо я пъха в ориза. След това тя трябва по някакъв начин да стигне до устата му. Хайде първо да я вдигне във въздуха и предпазливо да я приближи до устата, след това да я отвори и да налапа вкусния ориз.

  Покапването е неминуемо

  Това, което за възрастните е съвсем естествено, за начинаещите представлява голямо предизвикателство. Те трябва първо да усвоят определени умения. За да борави уверено с лъжицата и вилицата, малчуганът се нуждае от двигателни умения и координация между очите и ръката, които едногодишните тепърва трябва да усвоят. Не е чудно, че първите собствени опити с лъжицата завършват с ужасна цапаница. И през следващите месеци голяма част от яденето попада по-скоро върху дрехите, масата и пода, отколкото в корема. От родителите се искат търпение и спокойствие. Така че не се карайте на детето си, ако храната отново не попада там, където трябва. По-скоро го хвалете за напредъка и се отнасяйте с чувство за хумор към гледката на разсипаното наоколо ядене. Това ще ви се удаде по-добре, ако предварително се погрижите да ограничите щетите. Част от дрехите може да се предпази с голям лигавник. Подлагането на миещи се покривчици на масата, както и на фолио под високия стол ограничават нуждата от основно чистене след всяко хранене.

   Учи се отрано

  Когато бебето постепенно преминава от кашата към семейното меню, настъпва и моментът, когато то иска само да приема храната си. При повечето малчугани това става между 10 месеца и 1 год. Децата наблюдават как родителите и братчето или сестричето се хранят с прибори и искат да им подражават. Трябва да се отзовете на това желание. Затова, щом детето ви сигнализира, че иска да вземе лъжицата в ръка, трябва да му разрешите да го направи.

  Самостоятелното хранене е важна крачка към съзряването, която трябва да се подкрепя и това е в интерес на родителите. Защото, колкото по-рано малките започнат да тренират с приборите, толкова по-скоро на масата ще има ред. Само не пришпорвайте детето, то трябва само да пожелае!

  Можете да улесните началото, ако още докато предлагате каша на малчугана, от време на време давате в ръката на детето лъжицата. Така отначало под формата на игра то може да се запознае с приборите. След появата на първите зъби детето може да се стимулира да се храни самостоятелно с малки хапки от сандвич или с парченца банан. То може да ги взема само от чинията, с което тренира двигателните умения на ръката, както и съчетаването на функциите на очите и ръцете.

  Успешно начало

  Най-добре е за първите самостоятелни хранения с лъжица да сервирате яденето на малкото си съкровище в малка купичка с високи стени. От такива съдове храната по-лесно може да се сложи в лъжицата. Начинаещият в „спорта“ не трябва да започва веднага със супа, която изисква вещо боравене с лъжицата, а това често затруднява дори и тригодишните.

  По-добре е да започнете с храна, която лесно се закрепва в лъжицата, като картофено-морковено ястие. Тогава със сигурност нещо от него ще попадне в устата на малкото и ще го мотивира да продължи опитите. Не бива обаче да се ограничавате с храни, при които покапването е рядкост. Децата трябва бавно да привикват към нормалното семейно меню. 

  Детето не може да се нахрани от първите си несръчни опити с лъжицата. Затова родителите трябва да го дохранват с втора лъжица. С времето малчуганът ще става все по-сръчен и участието ви в това „изкуство” ще намалява.

  Помощта на пръстите

  След като детето донякъде усвои боравенето с лъжицата, трябва да се включи и вилицата. Някои деца на 1 ½ год. успяват да се справят с двата прибора, а двегодишните по правило са доста сръчни с тях. Децата обаче често предпочитат вместо прибори да използват ръцете си. Особено когато са изморени, този метод е по-лесен за тях. Освен това те искат да се насладят на яденето с всичките си сетива, а към това принадлежат и пръстите.

  Разрешено е и да се търкалят грахови зърна или да се късат спагети. В тази възраст без друго е рано да се усвояват добри маниери за хранене на масата. Все пак поставяйте ясни граници,  например не разрешавайте храната да се хвърля на пода или по масата.

  Вече е почти професионалист!

  С навлизането във възрастта за детската градина повечето малчугани са преодолели голямото цапане. Храненето с лъжица и вилица е усвоено, а най-сръчните успяват дори да ядат с вилица и с нож с двете ръце. Детето ви ще развива това умение по-нататък с времето, така че дори и посещенията на ресторант скоро няма да представляват проблем.

  В началото обаче не изисквайте твърде много от детето. Едновременната употреба на нож и вилица се нуждае от съвсем различна координация, отколкото храненето с една ръка. Докато то се научи да нарязва месото и други твърди храни с ножа, обикновено е станало вече на пет години. Но намазването на хляба с масло и конфитюр се удава често и на 4-годишните. За родителите това означава, че могат все повече да се оттеглят от „бойното поле” и да се наслаждават на храната си.

   

  "Важните предмети"

  Лъжицата. В началото по-подходящи са лъжиците от пластмаса, отколкото металните, които могат да наранят венците с острите си ръбове. Добре е лъжицата да има широка дръжка, която не се изплъзва. Извитите лъжици улесняват завоя към устата.

  Вилицата. Тя трябва да е със закръглени и тъпи зъбци. Не се препоръчват десертните вилици заради острите им зъбци.

  Ножът. Той не трябва да е много остър. Снабдете се със специален комплект детски прибори, които отговарят на всички условия.

  Чинии и други съдове. По възможност те трябва да не са чупливи. В началото са подходящи пластмасови купички с високи стени. От плоските чинии се яде по-трудно. Освен това съдовете не бива да се плъзгат по масата. Практични са моделите с гумена подложка или захващащите се с вакуум за масата.

  Моят свят е толкова голям

  Публикувана в Развитие
  10 Януари 1999

  От колко място се нуждае бебето, за да се чувства добре? В началото – от много малко, защото теснотата му дава чувството за защитеност. Но скоро има нужда от все повече място. Защото децата растат и техният свят расте заедно с тях.

  Голям като корема на мама
  Всъщност светът за човека никога вече не е толкова голям, както в началото на бременността. За милиметровия зародиш матката, която макар по това време да е голяма колкото орех, изглежда толкова гигантска, колкото е вселената за астронавта. Бъдещото бебе се наслаждава на безкрайното пространство – ехографски снимки показват, че още през 14-ата г.с. нероденото се премята през глава и прави най-различни движения.
  Светът обаче не е и никога повече няма да е толкова ограничен като в края на бременността, когато бебето не може дори да разгъне ръцете и краката си.

  Голям като шала за носене
  Новороденото харесва светът му да е тесен и обозрим просто защото му напомня за хубавите времена в маминия корем. С други думи, дали ще е в слинг, повито в пелени или здраво прегърнато, новороденото иска да усеща границите на тялото си. Така то по-бързо се успокоява, плаче по-малко и спи по-добре.
  Бебетата наистина се нуждаят от пространство да ритат с крака, но не непременно през първите седмици.

  Одеялото е по-голямо от мен
  На 3-4 месеца бебетата вече оценяват одеялото, на което могат да пълзят. Обръщат се от една страна на друга, макар и да не успяват напълно. Забелязват, че светът продължава там, където тялото им свършва. Колко вълнуващо! Съответно на това очите им могат да фиксират и предмети, които са отдалечени на повече от 30 см и ги предизвикват да се протягат да ги хващат.

  Голям като хола
  През втората половин година се събужда поривът към откривателство. Сега детето може да се придвижва само и да разучава дома. И е гордо, че може бързо да обходи стаите. Дали всички са го видели? Повечето бебета постъпват по следния начин: започват да се въртят, да протягат ръце и крака, докато се научат да пълзят. Обаче всяко осмо дете постига целта по друг път и може например да прескочи пълзенето. Някои се пързалят по дупе месеци наред из жилището, докато се изправят за първия си рожден ден.

  Моят свят е тук и там 
  На 9 месеца бебето разпознава помещения, които са извън неговото жилище – например жилището на баба и дядо, ако, разбира се, преди това основно го е изучило. Неговият свят е там, където познава скритите места и е заобиколено от познати хора. Сега големият проблем е да се научи да се пуска. Пробва колко далеч може да изпълзи и колко дълго ще издържи, докато му се прииска познатата близост. Важна крачка в развитието, но и много объркваща. Затова не се чудете, ако детето ви има нужда – особено вечерта и през нощта – от много близост и топлота. То трябва да има достатъчно сигурност за новия ден, изпълнен с приключения!

  Сега излизаме навън
  Който може да ходи, открива света съвсем отначало – пътеката към дома, тревата на двора, улицата, където винаги трябва да си хванат за ръката на мама. Всяко самостоятелно покорено пространство, ако ще да е само разстоянието между пейката и катерушката, укрепва самочувствието – “Това вече го мога!”
   
  Лора Николова

  психолог

  Калкулатори
  Овулационен калкулатор
  Изчислете най-добрите дни за зачеване
  Калкулатор бременност
  Изчислете вашата гестационна седмица
  Калкулатор за пола на бебето
  Вижте момиче или момче очаквате
  Калкулатор за кръвна група
  Изчислете бъдещата кръвна група на детето ви
  Най-новото от "9 месеца"
  Избрано видео
  • Последно публикувани
  • Най-четени
  Bebino шампоан - вълшебства за бебета
  beb2
  Bebino сапун - син - вълшебства за бебета
  beb3
  Bebino пудра - синя - вълшебства за бебета
  Beb1
  Инфлуцид - Първа линия на защита от вируси
  infl
  Шуслерова сол №3 - За "железен" имунитет
  sh