9 Месеца

9 Месеца

Списание "9 месеца" е първото специализирано издание за бременност и майчинство в България. Любопитните материали и статии имат за цел да ви информират и да ви бъдат полезни, но не заместват медицинската консултация и индивидуалния подход на специалистите към пациентите.

И куклите си имат майки

Публикувана в Семейство
15 Октомври 2018

В едно вълшебно царство, наречено „Макове”, има приказни създания. Повечето от тях са кукли – малки, момичешки, спретнати. Красиви са. Сигурно защото са наистина много красиви. "Майка им", създателката на тези произведения, ни разказа повече за тях. Тя се казва Поли. Щура и забавна личност. Приятелите често я наричат малко „луда”, може би заради необикновения талант и голямото й сърце.

Как се появи „Макове”, името на твоя магазин?

Всъщност историята е много забавна! Когато наех магазина, в който работя и до днес, видът му беше доста неугледен, точно пред него имаше грозен, сив трафопост. Реших да поема нещата в свои ръце – така, както аз умея. Разкрасяването му бе постигнато с малко бяла боя за основа, на която нарисувах красиви макови цветя. И така името на магазина се появи спонтанно и лесно.

cats77

Кога и как разбра, че имаш талант за hand made играчки?

Дълго време търсих своето място под слънцето. Първоначално стартирах своя бизнес, правейки винтидж модели на рокли. Но се оказа, че далеч не съм аз. Отне ми няколко години, докато достигна до прозрението, че моята страст кипи в съвсем друга посока. Първата детска играчка, която направих, беше по поръчка на моя редовна клиентка. Тя ми сподели за една играчка, итерактивно занимание за деца – готварска печка, изработена изцяло от плат. Идеята ми се стори интересна и се заех с проектирането й. Седмица по-късно печката бе напълно завършена, като добавих към нея и няколко тенджери, тигани и дори пържени яйца, всички те направени от плат. Чувството, което изпитах от свършената работа, беше несравнимо! Разбрах, че това е моето призвание. Не след дълго получих поръчка за пиано и какво ли още не, а в свободното си време започнах да работя по самостоятелни проекти и създадох първите си кукли.

Коя беше първата кукла?

Направих я много отдавна, още дори не бях отворила моя магазин. Кръстих я „Ангел на сънищата”. Дълго време пазих тази кукла, впоследствие тя се превърна във вдъхновение за изработката на коледни играчки и малки ангелчета.

Децата ли се радват повече на играчките, или възрастните?

Често пъти се случва да видя как родители се вдетиняват и се радват на някои от нещата ми като малки деца на подаръци. Играчките, които правя, са за всички – за децата и за възрастните.

Приказните герои в магазина живи ли са?

Знаете ли, има една приказка на Ран Босилек „Дяволчето с бялата опашка”. В нея се разказва за един майстор, който изработвал всякакви кукли, като отделял специално внимание на всяка от тях. По този начин той влагал частица от душата си в своите произведения и те сякаш оживявали в ръцете му. С други думи – тази приказка отразява моята същност и душа. Във всяка една от куклите влагам част от мен, подарявам им име и дори история. Те са като мои деца и често пъти дори страдам, когато продам някоя от любимите ми.

20160316 164324

Колко труд ти коства всичко това?

Всяка една от куклите изисква своето време. Дори да работя по дадена кройка, това не прави куклите еднакви с другите, нито една не е еднаква със следващата, както и невинаги се получават от първия път. Процесът категорично не е кратък, но пък е забавен! Най-любимата ми част идва, след като завърша тялото, защото следва специалният момент, свързан с дрешките.

За какво мечтае една душа на изкуството?

Интересен въпрос… В главата ми постоянно се въртят визии на платове. Непрестанно обикалям различни магазини, за да търся нови и нови десени. Когато видя плат, който ми харесва, идеите започват сами да се раждат в главата ми.

Трудно ли беше да стигнеш дотук?

През годините се промениха толкова много неща, трудното се оказа лесно, например отварянето на магазин. Често пъти избирах грешния път, опитвах да направя всичко, за да ми потръгне. Все пак прозрението ме намери – разбрах, че колкото и да се опитваш да правиш нещо, ако не го обичаш истински, няма как да си доволен от работата си.

Kакъв трябва да бъде светът на децата?

Изпълнен с любов, безвъзвратна любов! Децата са нашето бъдеще и техният свят може да бъде толкова красив, колкото ние му позволим да бъде. Поставяме ненужни граници, а не трябва да е така. Децата са толкова чисти и истински, въображението им е безгранично, изпълнено с приключения. Нека всички ние се опитаме да запазим максимално дълго любопитството и приключенския дух на тези невинни създания.

Имат ли послание твоите играчки?

Да. Както споменах по-горе, във всяка една от тях влагам частица от себе си и по този начин им вдъхвам живот. Мисълта, че някоя от моите играчки е накарала някой да се усмихне в този сив свят, в който живеем, сгрява сърцето ми. Заради тази усмивка на лицето на случайния минувач или на някое дете аз не спирам да работя и да правя нови неща.

 

Разговора проведе Виржиния Маровска

 

 

  
 

Агенцията за социално подпомагане осъществява дейността по отпускане на семейни помощи за деца. В нормативно регламентираните срокове директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице се произнася със заповед за отпускане или отказ на исканата помощ. На основание на чл. 4, ал. 1–3 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението декларация със заповед по образец съгласно приложение №1.

При необходимост от проверка на декларираните обстоятелства в подаденото заявление-декларация дирекциите „Социално подпомагане" имат право на безплатен достъп до Националната база данни „Население", както и да изискват по служебен път необходимата им информация от Министерството на образованието и науката, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и техните териториални структури, от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването.

Ето защо, когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, заповедта се издава в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация. Същевременно съгласно чл. 5 от ППЗСПД в случаите, когато е прието заявление декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередности, а когато в този срок лицето не отстрани нередностите, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отказ на исканата помощ, която се съобщава писмено на лицето.

Заповедите за отказ и за отпускане на помощ в натура се съобщават писмено на лицата, подали заявлението декларация, в 7-дневен срок от издаването им. На основание на чл. 9, ал. 1 от ЗСПД помощите по чл. 2, ал. 3 се предоставят през месеца, следващ месеца, за който се дължат на майката.

Условията, при които се придобива правото на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца, формите и редът за тяхното предоставяне се уреждат от Закона за семейни помощи за деца. Съгласно този закон еднократната помощ при раждане не е обвързана с определен размер на доходите. Ето защо майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството.

Условието за получаване на този вид помощ е детето да не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. Размерът на помощта се диференцира според поредността на децата, родени от майката. При определяне поредността на децата за целите на закона се вземат предвид всички деца: родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, както и настанените за отглеждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – това се случаите, при които детето е настанено в приемно семейство, в семейство на роднини или близки по съдебен или по административен ред.

При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането. При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете. Размерът на този вид помощ се определя ежегодно със Закона за Държавния бюджет на Република България за съответната година, като се диференцира според поредността на децата, родени от майката, като за първо, второ и трето дете е по-висок.

Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:

за първо дете – 250 лв.; за второ дете – 600 лв.; за трето дете – 300 лв.; за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв. Помощта се изплаща на майката, а при невъзможност да я получи – на друг законен представител на детето. Правото за получаване на еднократна помощ при раждане се ползва от бащата, в случай че майката почине преди подаването на заявлението декларация за отпускане на помощта.

Майката има право на допълнителна еднократна помощ при раждане – ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто. Размерът на тази допълнителна помощ за 2018 г. е 100 лв.

Временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо заболяване; лечение в чужбина; належащ медицински преглед или изследване; карантина; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението. Отпускът поради временна неработоспособност се оформя с болничен лист по утвърден образец.

При временна неработоспособност болничен лист се издава за времето от първия ден на настъпване на временната неработоспособност до нейното възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК. Неработните дни, както и ползването на друг законоустановен отпуск не прекъсват временната неработоспособност. Прекъсване на временната неработоспособност се допуска само когато лицето се е явило на работа със съгласието на органа, разрешил отпуска по болест (лекуващия лекар, лекарска консултативна комисия, ТЕЛК или НЕЛК).

Болничните листове се издават от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК. Клиничният преглед и становището за временната неработоспособност се отразяват в личната амбулаторна карта на лицето. Болничен лист за гледане на деца от семейството се издава еднолично от лекуващия лекар и в следните случаи: за гледане на дете, посещаващо детско заведение, контактно със заразноболен, задължително карантинирано в дома – до изтичане на карантинния период; за гледане на здраво дете, посещаващо детско заведение, върнато оттам поради наложена карантина на това заведение или на отделна група – за срока на карантинния период; болничен лист в случая се издава въз основа на служебна бележка от директора на детското заведение за наличността и срока на карантината и за невъзможността детето да бъде прехвърлено в друга група, където няма карантина; служебната бележка се прилага в амбулаторната карта на лицето, което получава отпуска и на което се издава болничен лист за гледане. Не се издава болничен лист за гледане на здрави деца, оставени под карантина, които не посещават детски заведения.

При осиновяване на дете до 5-годишна възраст в Кодекса на труда е уредено правото на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Когато детето е осиновено от съпрузи, този вид отпуск със съгласието на осиновителката може да се ползва вместо нея от осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, когато работи по трудово правоотношение. 

Със съгласието на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване един от нейните родители може да ползва вместо нея този отпуск, когато работи по трудово правоотношение.

След използване на отпуска за осиновяване, когато детето не е навършило 2-годишна възраст и не е настанено в детско заведение, осиновителката, осиновителят или лицето, което е поело отглеждането на детето, има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст по чл. 164 от Кодекса на труда.

Поради извършени промени в Кодекса на труда през настоящата година (изм. ДВ, бр. 30 от 2018 година, в сила от 01.07.2018 г.) законодателят е уредил правата на така наречените „заварени случаи” на осиновяване, а именно: работничките и служителките или лицата, на които отпускът поради осиновяване на дете по отменените ал. 6 и 11 на чл. 163 и по ал. 10 в редакцията й до влизането в сила на този закон или по чл. 164 не е изтекъл до 1 юли 2018 г. включително, от тази дата имат право на отпуск по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 за остатъка до 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето. За тези, на които отпускът поради осиновяване на дете по отменените ал. 6 и 11 на чл. 163 и по ал. 10 в редакцията й до влизането в сила на този закон или по чл. 164 е изтекъл до 1 юли 2018 г. включително, от тази дата имат право на отпуск по чл. 164б, ал. 1, 2 и 3 в размер на разликата между 365 дни и сбора от ползваните или полагащите се отпуски поради бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето.

Калкулатори
Овулационен калкулатор
Изчислете най-добрите дни за зачеване
Калкулатор бременност
Изчислете вашата гестационна седмица
Калкулатор за пола на бебето
Вижте момиче или момче очаквате
Калкулатор за кръвна група
Изчислете бъдещата кръвна група на детето ви
Най-новото от "9 месеца"
Избрано видео
  • Последно публикувани
  • Най-четени
Душ гел & шампоан за деца с портокал
EN CMYK Orange Kids ShowerShampoo
Слънцезащитен лосион с еделвайс за чувствителна кожа SPF 30
00 RGB SUN Baby Kids SPF 30 150ml 24047700 PAC
Слънцезащитен лосион с еделвайс за чувствителна кожа SPF 50
00 RGB SUN Baby Kids SPF 50 50ml 24047400 PAC
Душ гел & шампоан за деца със сладка ванилия
EN CMYK Vanilla Kids ShowerShampoo
Душ гел & шампоан за деца с освежаващ лимон
EN CMYK Lime Kids ShowerShampoo