9 Месеца

  9 Месеца

  Списание "9 месеца" е първото специализирано издание за бременност и майчинство в България. Любопитните материали и статии имат за цел да ви информират и да ви бъдат полезни, но не заместват медицинската консултация и индивидуалния подход на специалистите към пациентите.

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Във връзка с писмо № 16-00-49/23.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването с указания относно медицинската експертиза на бременни жени, Ви информирам следното:

  Със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение по повод епидемичната обстановка и опасността от разпространение и зараза с COVID-19 в страната, бяха разпоредени редица мерки, включително и следният обхват на медицински дейности: преустановяване на плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

  С цитираната заповед не е въведена забрана за функционирането на лечебните заведения извън обсега на споменатите медицински дейности, включително и по отношение на осъществяването на медицинска експертиза за временна неработоспособност, която е относително самостоятелна медицинска дейност и не е свързана с гореизброените, попадащи под забрана. Освен това медицинската експертиза за временна неработоспособност е дейност, която е свързана е потребности на населението в краткосрочен план, има социален характер и не подлежи на отлагане във времето.

              Във връзка с гореизложеното, както и във връзка с многобройните сигнали от бременни жени за отказ на лекарите, които наблюдават тяхното здравословно състояние и развитието на бременността, да издават болнични листове, свързани с бременността, Ви напомням, че медицинската експертиза не е част от женската консултация на бременните жени и е необходимо те да получават безпрепятствено и своевременно болничните листове, свързани както с патология по време на бременността, така и с физиологичната бременност през последните 45 дни преди определения термин.

              Във връзка със забраната за осъществяване на женска консултация, обръщам внимание, че извън това основно правило, касаещо всички лечебни заведения и цялото население на страната, и което се отнася за общите случаи, има и специфични случаи на бременност. При тях се изисква по-специално наблюдение, по индивидуално определен план от съответните специалисти по акушерство и гинекология, в зависимост от конкретния проблем на жената и/или плода. В тази връзка е важно да осъществявате специалната грижа и наблюдение за този контингент от бременни жени и в зависимост от тяхната експертна оценка да извършвате всички необходими прегледи и изследвания с цел недопускане на неблагоприятни последствия за жената и бременността. За тази цел необходимо е въвеждането на допълнителни предпазни мерки като индивидуално определяне на часове за посещение в лечебното заведение при спазване на всички останали противоепидемични мерки, така че да се разделят потоците от пациенти и да не се допуска струпването им по едно и също време. Недопустимо е на жени с бременност в риск да се отказва наблюдение и медицинска грижа единствено с аргумента, че има заповед, с която е забранена женската консултация, без да се проявява необходимото внимание и индивидуален подход.

  Напомням също, че извън прегледите и изследванията, включени в наблюдението на нормална бременност, които съставляват плановата женска консултация на здрави бременни жени (съгласно Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията) и са обект на ограничение предвид въведените противоепидемични мерки, няма забрана за извършването на други изследвания, свързани с бременността. Такива например са изследванията, които оценяват риска от раждане на дете с хромозомни и наследствени заболявания, ултразвукови изследвания, както и други медико-диагностични изследвания и прегледи при лекари специалисти, неподлежащи на отлагане във времето, по преценка на наблюдаващия бременността специалист.

  Важно е да подчертаем и необходимостта от консултиране на бременната жена във всички случаи когато има някакви оплаквания, независимо дали те са свързани или не с бременността, като в тези случай специалистите, наблюдаващи бременността трябва да проявяват необходимия професионализъм и хуманност и да не отказват преглед и медицинска консултация под претекст за извънредното положение или епидемична обстановка.

  От РЗИ

  ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

  НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

  Малкия Динко идва на бял свят през един студен, февруарски ден на 2019г, но вместо да бъде посрещнат от топла майчина прегръдка, Динко бива изоставен от майка си, веднага след раждането. Следващите месеци, мъничето прекарва в самотата и изолацията на болничната стая. Своя шанс да започне живота си обичан и обгрижван от любящо семейство, Динко получава едва когато  е на пет месеца, когато с помощта на социалните работници от Центъра по Приемна Грижа към  фондация "За Нашите деца" е настанен в дома на професионалното приемно семейство Узунови.

  Това е първия истински дом за малкото дребосъче. Семейство Узунови не само дават подслон, грижи и  обич на малкия Динко, но благодарение на своя дългогодишния  опит те навреме откриват, че Динко има известно забавяне в развитието , в следствие на болничния престой. Те забелязват, че макар и на  5 месеца, Динко все още не може да  държи главата си много стабилно, не  може да се преобръща от една страна на друга, не може да стои в  седнало положение и бързо се уморява. Направените изследвания потвърждават диагнозата „хипотоничност“, здравните експерти са категорични, че изхода на лечението при това състояние, зависи основно от навременната диагностика, както и  и  от адекватните грижи, които се полагат за развитието на детето.

  За това и веднага след поставянето на диагнозата, семейство Узунови започват да водят Динко два пъти седмично на рехабилитация за укрепване на мускулния тонус.  И не след дълго първите положителни резултати от ежеседмичните посещения при кинезитерапевта, са налице. Детето вече може да седи стабилно, има добра опора на стъпалата, започва да  хваща подадените му  играчки и предмети и успява да ги прехвърля между ръцете си, дори вече сам си събува  чорапите.

  Освен подобрение във  физическата активност на Динко, грижите и вниманието на приемното семейство значително подобряват и емоционалното състояние на  Динко. Постепенно той започва да  общува с поглед и гласни звуци, смее се с глас и дори произнася повторяеми звуци. А за доброто му развитие спомагат и непрестанните игри с трите биологични деца на приемното му семейство. Благодарение на тях , той живее в света на децата.

  Състоянието на Динко се подобрява с всеки един изминал ден, приемната майка споделя, че той дори вече лази и се опитва да се изправя.

  Макар и изоставен от своята биологична майка, с настаняването му в дома на семейство Узунови, Динко получи своя втори шанс да расте, щастлив и обичан, в истинско семейство.

   Но хубавите неща за Динко не свършват до тук, след изтичането на шестте месеца от настаняването му в приемното семейство, на Динко му предстои да бъде включен в Регистъра за осиновяване и да намери своето истинско семейство, което да продължи да го дарява с цялата си любов и грижи, така както го прави сега семейство Узунови.

  А до тогава, семейство Узунови всекидневно ще продължават да водят „малките-големи битки“ за физическото, психическо и емоционално укрепване на малкия Динко,  за да може както казва приемната майка „новите „новите му мама и тати да се радват на едно здраво и щастливо дете“.

  Великден носи символика и магия. Денят на възкръсването на Исус Христос съвпада с деня, когато дните стават по-дълги от нощите. В центъра на празника е яйцето – символът на новия живот и възкресението.

  Подготовката за великденския празник се харесва и на най-малките. Яйца се рисуват и се боядисват с шумни възклицания, детски смях и закачки. Приготвянето на козунаци също носи радост. Прекрасно е, когато всички в семейството се включват в подготовката за празника.

  Традиционните празници имат утвърден ритъм, ритуалите носят усещане за спокойствие и уют. Особено обичани са великденските игри. В Германия например е много популярен обичаят да се търсят великденски яйца, скрити във великденското зайче. На празничната трапеза всеки си избира твърдо сварено яйце и се чуква с член от семейството. Яйцето, което се счупва в надпреварата, се изяжда. Здравите яйца участват в следваща надпревара, а останалото здраво яйце се обявява за победител! Каквото и да е времето, денят след Великден се посвещава на разходка сред природата. Тогава в джобовете на мама и татко могат да се намерят забравени великденски яйца  – каква радост!

  Ако детето смята разходката за скучна, трябва да му се напомни, че който иска великденско яйце, може да го потърси и да го намери – дали под някой храст или в тревата – важното е да го открие! Това са моменти на най-голяма близост и обич в семейството. Те дават на всеки усещането, че принадлежи към една общност, в която е защитен и му е позволено да бъде себе си, макар понякога и по детински непослушен.

  "Разбрахме, че майчината част на плацентата е изключително богат източник на витамин D. При бременности с риск от дефицит на витамин D, като прееклампсия, задържането на витамин D в плацентата е значително променено. При бременните жени е трудно да се доставят достатъчно количество витамин D от слънчевата светлина, а осигуряването с нужното количество витамин D е особено важно. Ключов въпрос е дали бременните жени получават правилната доза витамин D в точното време? "- казва д-р Дженифър Тамблин, клиничен лектор по акушерство и гинекология в университета в Бирмингам.

  Всяка година благотворителната организация WELLBEING OF WOMEN инвестира в специални изследователски проекти и заделя средства за специализирано обучение на лекари и акушерки. Изследванията са спомогнали за редица медицински разработки, включително фетален скрининг, IVF, витаминни добавки при бременност и скрининг на рак на шийката на матката.

  През 2016 г. д-р Дженифър Тамблин с подкрепата на Vitabiotics Великобритания и WELLBEING of Women -изучава резултатите от дефицит на витамин D при бременност.

  Изследователската група в женската болница в Бирмингам, с която работи д-р Тамблин, прави важното откритие, че "децидуа" може да бъде ключова цел за действията на витамин D. Децидуа е майчината част на плацентата и данните показват, че тя съдържа много висок брой имунни клетки, най-често срещаната от които е Natural Killer (NK) клетка, която е от решаващо значение за нормалната плацентна имплантация и развитие на кръвоносните съдове. От особен интерес, е откритието, че когато Natural Killer клетките функционират необичайно в плацентата, това е свързано с усложнения на бременността, като прееклампсия и ограничаване на растежа на плода.

  Natural Killers, които са в изобилие в плацентата, са в състояние да преобразуват неактивния витамин D в неговата активна форма.

  sfdse

  Резултатите от изследванията на д-р Тамблин ясно показват за първи път, че витамин D играе важна роля за регулиране на имунната система на майката чрез плацентата по време на бременност. Това подкрепя доказателствата, че недостигът на витамин D при бременност може да повлияе на здравето на плацентата и повишава риска от други усложнения.

  Витамин D може да засили имунните реакции за борба с инфекциите, действа също и противовъзпалително и може да бъде важен фактор за предотвратяване на отхвърлянето на плода от майката.

  Резултатите подчертават две изключително важни нови съображения за нови изпитвания с витамин D при бременност.

  • Първо, тъй като витамин D има ефект върху плацентата още в много ранен етап от бременността, добавка с витамин D трябва да се включи в клиничните изпитвания също в много ранен етап от бременността, а най-добре предконцептуално.
  • Второ, вече не можем да разчитаме на просто измерване на майчиния серум 25-хидрооксивитамин D в кръвта на бременните жени за измерване на нивата на витамин D при бременност. Необходили са други измервания - като витамин D в урината.

  Новите опити за добавяне на витамин D по време на бременност, включващи тези нови подходи, могат да помогнат за революционизиране употребата на витамин D при бременност.

  Vitabiotics Великобритания подкрепя WELLBEING of Women, чиято работа е толкова важна за здравето на жените и бебетата навсякъде по света. Проучването на д-р Тамблин е наистина новаторско и може да доведе до революция в разбирането ни за значението на витамин D за плацентата и здравето на бебето и майката.

  Pregnacare е най- популярната и ползваща се с доверие във Великобритания добавка, служеща като допълнение към хранителния режим на жените плануващи да имат бебе или вече бременни, през целия период на бременността.

  Научно разработена формула включваща 19 незаменими витамина и минерала,

  Pregnacare съдържа витамин В 12, фолиева киселина с точно препоръчваното количество за развитието на плода. Други витамини и минерали необходими за протичането на здрава бременност също са намерили своето място в тази формула.

  Pregnacare е внимателно разработена от експерти, така че всички съставки да са с нива напълно безопасни както за бременната, така и за плода.

  Важно: много пренатални витамини не включват в своята формула необходимите витамин D и минерали като Желязо и Цинк, които са налични в Pregnacare

  Препоръчително съдържание на фолиева киселина от 400 mcg

  Министерството на здравеопазването на Великобритания препоръчва на жените, които планират да имат бебе, да приемат хранителна добавка, съдържаща 400mcg фолиева киселина от момента, от който започват да правят опити за забременяване до дванайстата седмица от бременността. Точно това е количеството на фолиева киселина, която се съдържа в Pregnacare, като се има предвид, че фолиевата киселина е важна също и след първите дванадесет седмици. Освен че подпомага нормалното развитие на невралната тръба и нервната система, фолиевата киселина е необходима и за растежа плода и е жизненонеобходима за деленето на клетките от една единствена клетка до напълно добре развито бебе.

  Гамата включва Pregnacare Зачеване, специално създадени за жени, които се опитват да заченат, Pregnacare Оригинал, Сироп, Плюс и Макс за периода на бременността и Pregnacare за Кърмещи и Нова мама за постнаталното здраве.

  asds

  По време на бременност дефицитът и на В12 може да предизвика дефекти на невралната тръба (ДНТ) – двата най-често срещани дефекта са спина бифида и аненцефалия. По-високият хранителен прием на витамин В12 при бременни по време на последните 6 месеца на бременността е свързан с намален риск от развитие на остра лимфобластна левкемия при децата.

  Направихме сравнение на състава и количеството на някои от важните съставки на най-продаваните пренатални витамини. Резултатът може да видите тук

  Ясно се вижда, че количеството витамин D3 е максимално само в три от марките, като една от тях е PREGNACARE!

  Повече за всеки един от продуктите ни ще откриете ТУК

  Една майка под карантина

  Публикувана в Майчинство
  03 Април 2020

  Аз съм една работеща майка, имам собствен бизнес и две прекрасни деца – момче на 3 год. и 6 мес. и момиче на 2 год. Когато обявиха извънредното положение в България, аз се намирах в края на голям проект, който щеше да донесе допълнителен доход на семейството ми. А през наближаващия уикенд бяхаме запланували да посетим с децата рожден ден на приятели и погача – е, това така и не се осъществи. Към онзи момент все още не знаехме колко дълго ще продължи сложната ситуация и през какво ще преминем (смея да твърдя, че все още не сме съвсем наясно). След повече от 20 дни в изолация, съм убедена – карантината има три стадия.

  Първи стадии: Отричане

  През първия стадии на извънредното положение забавихме леко темпото, но не вярвахме, че положението всъщност е сериозно. През тази седмица довършвах започнато онлайн обучение, децата останаха вкъщи и със съпруга ми се редувахме в грижите за тях. Аз участвах в обучението онлайн сутрин, а той се подготвяше за предстоящия си изпит за специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ следобед. Около нас, разбира се, беше шумно и не пропсунахме да запишем в архива със спомените няколко нелепи момента. Какви? Ами… например всички в курса, за който ви споменах, чуха, че на сина ми му се ака, а дъщеря ми иска „ам-ам”.

  През първата среща на извънредното положение не отмених насрочените срещи, но спрях да насрочвам нови.

  През следващата седмица рязко ангажиментите ми намаляха, децата доброволно се изкъпаха и подготвиха чантите за детска градина, а аз отстъпих офиса на съпруга ми, за да се подготвя за своя предстоящ изпит на спокойствие. Така от много заета жена с планове за бизнеса си, се оказах затворена у дома домакиня с две деца. 

  IMG 3296new

  Втори стадии: Принуда

  Всички бяхме не там, където искахме, правейки не това, което ни се искаше. Недоволството в къщата се покачваше. Разходките бяха мираж, а аз трябваше да мотивирам децата да останат вкъщи доброволно. Докато минавахме през този стадии – бавно и тромаво, почти не съм работила ефективно, но факт – подобрих уменията си да мотивирам околните и надградих способността си за водене на преговори. Сега се опитвам да ги добавя в CV-то си по удачен начин.

  В един момент, след 10 дни, изпълнени с „нищоправене“ по отношение на бизнес дела, се притесних за бъдещето на работата си. Трудно е човек да зареже три години от живота си, да затвори кепенците и да чака, нали? Супермама (тоест аз) си взе почивен ден от лоши мисли. Само за няколко часа в офиса начертах стратегия и тя беше свързана с приемането на ситуацията. Припомних си нещо, което винаги нося в сърцето си, а именно - децата винаги са били моя приоритет, винаги са били номер Nº1 и сега мога да ги науча на толкова много забавни и полезни неща. Запретнах ръкави!

  IMG 3441new

  Вече имам планове поне за месец напред, как ще прекараме времето ми с децата.

  • Ще махна пелените на София.
  • Ще научим буквите с Дани.
  • Ще рисуваме с пръсти.
  • Ще нижем бижута от паста.
  • Ще декорираме картини с боб и леща.
  • Ще пеем.
  • Ще научим нови стихотворения.

  Децата обожават да играем заедно, ето и подходящите дни от календара са тук - можем да си го позволим с чиста съвест! А докато не работим и играем в дома, ще харчим по-малко, ще бъдем по-креативни и ще научим много нови неща.

  IMG 3462new

  Трети статии: Сегашно продължително време

  Той все още продължава и има послание за мен и теб – „Остани вкъщи. Мисли позитивно!“.

  Поздрави,

  Ани Събева,

  щастлива майка, обичана съпруга, отлична домакиня и (временно) неработеща по бизнес дела жена

  Калкулатори
  Овулационен калкулатор
  Изчислете най-добрите дни за зачеване
  Калкулатор бременност
  Изчислете вашата гестационна седмица
  Калкулатор за пола на бебето
  Вижте момиче или момче очаквате
  Калкулатор за кръвна група
  Изчислете бъдещата кръвна група на детето ви
  Най-новото от "9 месеца"
  • Последно публикувани
  • Най-четени
  Bebino шампоан - вълшебства за бебета
  beb2
  Bebino сапун - син - вълшебства за бебета
  beb3
  Bebino пудра - синя - вълшебства за бебета
  Beb1
  Инфлуцид - Първа линия на защита от вируси
  infl
  Шуслерова сол №3 - За "железен" имунитет
  sh