1 на всеки 10 пациенти претърпява увреждане по време на болнично лечение

  За първи път в света тази година на 17 септември се отбеляза Световен ден за безопасност на пациента. Инициативата е на СЗО – 194 държави членки гласуваха за такъв ден на сесия на Световната здравна организация през май 2019 г. Основната тема на тазгодишното събитие е „Безопасност на пациентите: глобален здравен приоритет“. На този ден знакови сгради в големите градове на света и в Европа ще бъдат осветени в оранжев цвят. От 20:30 ч. в оранжево ще грейне и Националният дворец на културата.

  Денят се отбеляза в България с дискусия между пациентски организации и здравни експерти в аулата на университетска болница „Майчин дом” в София. Организатори бяха Офисът на СЗО в България със съдействието на Министерството на здравеопазването и онлайн платформата за социалнозначими заболявания Портал на пациентa.

  „Неслучайно безопасността на пациента е приоритет на СЗО, обясни д-р Михаил Околийски от Офиса на СЗО в България. Всяка година настъпват 134 млн. нежелани събития в болниците на държави с ниски и средни доходи на глава от населението. Това води до 2,6 млн. смъртни случаи годишно. А в страните с високи доходи на глава от населението 1 на всеки 10 пациенти претърпява увреждане по време на болнично лечение. 1 000 000 са смъртните случаи при операция или в следоперативен период.” Сред причините за уврежданията при оказване на медицинска помощ д-р Околийски посочи неадекватните здравни системи с лошо проследяване на случаите и с липса на централизирана информационна система, както и претоварването на обществените фондове с разходи и професионалното прегаряне на медиците.

  Експертът на Министерството на здравеопазването Весела Вучкова увери участниците в дискусията, че безопасността на пациентите е в синхрон с националните приоритети в здравеопазването. А това се постига в тясното сътрудничество на неправителствените организации и пациентите с медицинските специалисти и държавните институции.  

  Владимир Томов от Конфедерация „Защита на здравето” и Национален алианс по редки болести акцентира върху безопасността на клиничните изпитвания на лекарствата. „За съжаление едва за 5% от редките заболявания има лечение. За останалите 95% се разработват медикаменти и вкарват в клинични изпитвания, които да докажат безопасността и ефекта на лечението”, коментира Владимир Томов.

  Петя Сотирова от отдел Информационен център на Здравната каса констатира колко е важна е информираността на пациентите за безопасността на тяхното лечение. „Пациентите се променят, стават по-активни. Така на националния зелен телефон 0814800 само от началото на годината са се обадили за консултации 13 997 души. За онлайн консултиране как да продължат лечението си са се обърнали 1543 души и 441 са посетили приемната на НЗОК. От 2018 г. е създаден и имейл на гражданите, на който те сигнализират за нередности в своето лечение”, съобщи Петя Сотирова и напомни, че зеленият телефон е безплатен за пациентите, дори и при обаждания от чужбина.

  Д-р Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването напомни, че рискът за пациента при лечение не трябва да надвишава риска, ако не се лекува. „В развитите страни медицинските грешки се регистрират надлежно и анализират. Ако това не се прави, медицината се лишава от възможността да се учи от грешките си. У нас не е регламентирано регистрирането на случаите с нежелани увреждания и доставянето на обективна информация, без да се санкционират болниците и лекарите”, обясни д-р Кацаров. Той напомни, че само овластеният пациент да избира къде и при кого да се лекува, както и къде да се осигурява здравно, може да бъде активен участник и коректив на здравната система.

  Върху уврежданията на пациентите от вътре болнични инфекции акцентира в презентацията си доц. д-р Росица Вачева-Добревска – председател на Българската асоциация за превенция и контрол на инфекциите „БулНозо”. „Вътреболничните инфекции и антибиотичната резистентност са двете главни заплахи за общественото здраве, защото от тях са засегнати 4 милиона пациенти годишно”, заяви доц. Вачева.

  На липсата на безопасност за децата с диабет в детските градини и в училищата се спря Росица Пандова, която е председател на Сдружение „Култура и здраве без граници”. „Над 3000 са децата с диабет в България, но медицинските сестри в градини и училища не знаят и се страхуват да мерят кръвната захар и да поставят инсулин на децата при нужда. Същевременно по закон хронично болните деца имат право на обгрижване в учебните заведения”, напомни Росица Пандова.

  Здравният икономист Аркади Шарков изтъкна ролята на недофинансираната здравна система у нас за риска от увреждане при оказване на медицински помощ. „2,84 милиарда лева внасяме всички ние в НЗОК, а държавата внася едва 1,39 милиарда за децата, пенсионерите и държавните служители. Липсата на адекватно финансиране поставя под въпрос качеството на лечението. Голям проблем е, че политиката в здравеопазването е базирана на емоции, вместо на факти и статистически данни”, съобщи Аркади Шарков.

  На конкретен казус с лекарство, спряно от Американската агенция по безопасност на храните и лекарствата и от Европейската агенция по лекарствата заради наличие на канцерогенни съставки, съобщи Пенка Георгиева от Пациентски организации „Заедно с теб”, които са част от Европейската мрежа от НПО „Активни граждани”. Това лекарство на язвена болест (ранитидин) обаче продължава да се продава в аптечната мрежа и няма отговор от ИАЛ дали съдържа опасните примеси.

  За опасната практика пациентите да се самодиагностицират и самолекуват чрез търсачката Гугъл и неблагонадеждни сайтове и социални мрежи алармира Мария Силяновска от Сдружението на засегнатите от болести на щитовидната жлеза ВИОМ. „Това самолечение дори при ракови заболявания води до увеличаване разходите на здравната система, защото увредените пациенти в крайна сметка отново стигат до лечение в болници”, коментира г-жа Силяновска. Тя предложи българските лекари да се научат да разговарят на достъпен език с пациентите или при липса на време да ги насочват към достоверна информация, базирана на научни доказателства, в сайтове като Портал на пациента.

  Боряна Ботева от Сдружението за развитие на българското здравеопазване обяви създаването на портал за подаване на сигнали за липсващи лекарства www.moeto-lekarstvo.com. „От пускането му на 9 септември 2019 вече сме получили над 80 сигнала. Партнираме си с ИАЛ, която в едномесечен срок отговаря на всеки подал сигнал”, каза г-жа Ботева.

  Веска Събева от АРДЕ (Асоциация на родители на деца с епилепсия) обясни, че връзката между лекар и пациент е напълно разрушена в България. „Няма кой да обясни на пациентите, че медикаментите за епилепсия не са безвредни, че един епилептичен гърч не се лекува, защото въздействието на медикамента води до много по-тежки последици. Докато във Великобритания са осигурени медицински специалисти, чиято роля е да обясняват как влияят медикаментите, какви са страничните им ефекти и ги консултират при нужда”, заяви на дискусията Веска Събева.

  Председателят на Сдружение „Спри рака” Росица Касабова обясни колко е важно за безопасността на лечението да има действащ раков регистър, в който да се проследява и ефекта от различните терапии. В България обаче от 2012 г. раковият регистър не се попълва редовно и данните в него са ненадеждни.

  Албена Янева от Българското сдружение на болните с болестта на Бехтерев обясни как тяхната пациентска организация компенсира липсата на връзка и редовна информация от лекуващите лекари.

  Участниците в дискусията се обединиха около извода, че Световният ден за безопасност на пациента ще помогне на пациентите да бъдат по-осведомени и ангажирани към собственото си здраве. Ще повиши информираността сред лидерите с влияние в здравеопазването, здравните работници и други ключови страни във формирането на политики, работна култура и грижи за безопасността на пациентите.

  На 27 септември 2019 г. от 12:30 ч. екипът на отделението по Акушерство и гинекология в УМБАЛ „Пловдив" организира Ден на отворените врати. Медиците ще очакват пациентите на 3 етаж, пред Родилна зала.

  Бъдещите майки и татковци ще могат да се запознаят с условията в болницата, с реда и необходимите документи за постъпване в лечебното заведение, както и какви са възможностите за обезболяване на раждането. На техните въпроси ще отговарят водещият специалист д-р Семра Халил.

  „На срещата през август бъдещите майки ни обсипаха с въпроси за Цезаровото сечение“, каза старшата акушерка Любомира Тошева, която винаги участва в Дните на отворените врати. Според нея тази "модна тенденция" в областта на ражданията не почива на медицински факти и следователно е редно да отмине. „Всъщност вече се наблюдава една позитивна тенденция – времето, когато едва ли не всички искаха да раждат със секцио заради страха от болката или от увреждане на детето, остава в миналото. Явно израстваме и успяваме да приемем европейските и световните стандарти, които показват, че Цезаровото сечение не е безопасно нито за майката, нито за плода и трябва да се прилага при строги медицински индикации", заяви старшата.

  Източник: cross.bg

  В гинекологията в около 80% от случаите могат да се извършват минимално инвазивни интервенции, споделя специалистът над 10-годишен опит в роботизираната хирургия и над 1000 операции с Да Винчи

  Д-р Танчев, какво представлява лечението с роботизираната система Да Винчи?

  Методът на лечение се нарича още робот-асистирана хирургия. Осъществява се през няколко малки отвора на коремната стена на пациента. Целият процес се извършва от хирурга, който е разположен на конзола и няма пряк контакт с пациента. Движенията на хирурга са филтрирани и изчистени от случайни трепвания. Предават се върху роботизирани ръце и специални инструменти с голяма подвижност, които се монтират на тях. Една от ръцете управлява и триизмерна камера в тялото на пациента. Тя предава изображение на оперативното поле във висока резолюция и до 10-кратно увеличение на стереоскопичен монитор.

  При кои заболявания се прилага лечение с робота Да Винчи?

  Гинекологията е една от основните области, в които се прилага роботизираната хирургия. Могат да бъдат лекувани пациентки не само с доброкачествени, но и със злокачествени гинекологични заболявания. Роботизираната система е предпочитан хирургичен метод при рак на ендометриума, рак на маточната шийка, рак на яйчника в начален стадий, някои доброкачествени състояния като ендометриоза, миома на матката, свличане на женските полови органи и други гинекологични интервенции.

  Рискови ли са операциите с робота Да Винчи?

  Всяка хирургична интервенция крие рискове, които се определят от различни фактори. Важно е например дали пациентката е претърпяла предишни операции, до каква степен е изменена нейната анатомия, в какъв стадий е диагностицирано заболяването, какъва е хистологичния вариант. От голямо значение е и опитът на хирургичния екип, който извършва интервенцията. Едно от главните предимства на робота Да Винчи е прецизността и начинът на работа на инструментите, управлявани от хирурга чрез конзола. Там има една свобода на движенията заради начина, по който се движат ефекторните краища на инструментите. Така те могат да осигурят максимална прецизност и да достигнат до трудно достижими зони, а често в малкия таз който е богато кръвоснабден и инервиран се налага да се работи „натясно“ и близо до жизнено важни структури.

  Как протича възстановяването при пациентките след робот-асистирана операция?

  Възстановяването при роботизираната хирургия е много по-бързо в сравнение с това след отворените операции. При робот-асистирани операции можем да изпишем пациентките на втория ден след операцията. Това зависи от психиката на пациента, типа оперативна интервенция, а и от някои административни особености. Те се прибират у дома не като болни, а като хора, които изцяло могат сами да се грижат за себе си. Специално за гинекологията смятам, че в около 80% от заболяванията могат да бъдат третирани с минимално инвазивни  интервенции. Разбира се, не бива да се изпада в крайности и да се казва, че трябва да се извършват само роботизирани или лапароскопски операции. Има някои случаи, които определено не са за минимално инвазивна хирургия – например по-напредналите стадии на злокачествените тумори и много големите миоми, които са по-подходящи за отворена хирургия.

  Какви са предимствата роботизираната хирургия в гинекологията?

  Интервенциите с робота Да Винчи предполагат по-малко болка, ниска травматичност и по-малко усложнения. Кръвозагубата е значително по-малка. В определени случаи има възможност за запазване на репродуктивните способности на жената. Този вид хирургия щади околните тъкани и нерви. Белезите са много малки и до няколко месеца зарастват по начин, по който почти не си личи, че ги е имало. 

   Д-р Лъчезар Танчев концентрира професионалните си интереси в областта на минимално инвазивната хирургия (роботизирана, лапароскопска и хистероскопска), онкогинекологията и урогинекологията. Защитава дисертация на тема лапароскопска и роботизирана анатомия на малък таз при онкогинекологични операции в Медицински университет – Плевен, където последователно е докторант, асистент, главен асистент и началник на Отделение по Онкогинекология. Д-р Танчев е член на екипа въвел роботизираната хирургия в България през 2008 г. в Медицински Университет - Плевен, където работи до 2017 г., когато става се присъединява към екипа на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, при стартирането на роботизираната програма в болницата. Преминава сертификационни курсове по роботизирана хирургия в Страсбург, Франция и Истанбул, Турция, както за асистент до пациента, така и за конзолен хирург. Има квалификационни курсове по лапароскопия, хистероскопия, колпоскопия, ехографска диагностика, оперативна урогинекология (Дрезден и Aйхщет, Германия; Виена, Австрия).

  Медицинска грижа за най-малките?

  Публикувана в Новини
  16 Септември 2019

  10% от децата в най-уязвимата възраст от 0 до 3 г. не са обхванати от общопрактикуващи лекари и педиатри. Това показват резултатите от изследване „Поглед към невидимите деца в Пловдив“ на фондация „За Нашите Деца“.

  Факторите, които определят възможността за формиране на по-добри политики за децата в ранна възраст, представиха по време на конференция „Ранното детско развитие: наука и практика“ изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова, експертът от фондацията Цвета Недева и Татяна Коцева от института ИНЧ при БАН. Те са част от екипа, реализирал изследване „Поглед към невидимите деца на Пловдив“, който анализира услугите за ранно детско развитие в град Пловдив и степента, в която те отговарят на потребностите на децата с проблеми в развитието или в риск от развиване на такива проблеми и техните семейства.

  Данните от Пловдив потвърждават резултатите от национално изследване, според което повече от 1/3 от родилите здравнонеосигурени бременни не са посещавали лекар нито веднъж преди раждането, а за здравноосигурените липсват данни за степента на проследяването.

  Въпреки регламентираното право на безплатен достъп до здравеопазване за всички деца, около 10% от децата в най-уязвимата възраст от 0 до 3 г. не са обхванати от общопрактикуващи лекари и педиатри.

  България значително изостава от постигането на целите на Европейския съюз по показателя за обхват на децата от 0–3 г. в услуги за ранно детско образование и грижа, който е 33%.

  Основните препоръки, които извеждат и двете изследвания са за:

  - разработване на стандарти за развитие на деца във възрастта 3–7 години и въвеждането им в практиката;

  - създаване на програми за подкрепа на родителите в грижата за здравето на детето и възпитателните практики в семейството за постигане на адекватно и отговорно родителско поведение за подкрепа на развитието на детето;

  - Оптимизиране системата за закрила на детето, с цел подкрепа за биологичните семейства и предотвратяване на разделянето на децата от семействата им.

  Пред участниците в двудневния форум беше представена и работата на организацията по програма Ранна детска интервенция и ефекта върху децата от прилагането й.

  Конференцията бе организирана от Изследователският център по когнитивна наука и Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца към Нов български университет в партньорство с УНИЦЕФ България, Тръста за социална алтернатива и Фондация „За нашите деца“.

  Повече от 100 участници обсъдиха научни изследвания, нови практики и актуални въпроси, свързани с грижите за децата в ранна възраст. Подчертана беше важността от засилване на научните изследвания в сферата на ранното детско развитие, разработване на политики, базирани на доказателства в консултация с най-широк кръг от заинтересовани страни, както и от включване на родителите като равноправни партньори на професионалистите в грижите за децата.

  Сред лекторите бяха водещи международни експерти, български учени, професионалисти и представители на държавни институции.

  Източник: offnews.bg

  Специални трудови договори с отпуск и болнични искат членовете на Националната асоциация за приемна грижа. В писмо до премиера Бойко Борисов, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, приемните родители настояват в закона да бъдат разписани минимални задължителни клаузи на специалния договор, като срок на действие, място на предоставяне на услугата, права и задължения на двете страни, право на почивка за приемните родители чрез осигуряване на заместваща грижа на настанените деца и др.

  В момента приемните родители се грижат за децата в риск по силата на граждански договори, които ги лишават от правото на пълно осигуряване. Те нямат осигуряване за рисковете трудова злополука, безработица, за бременност и раждане и за гледане на дете. Така остават без обезщетения при прекратяване на договорите им или когато се наложи да проведат лечение, в резултат на което децата се извеждат от дома им.

  „Считаме, че хората, които спасяват детството на изоставени, неглижирани и малтретирани деца, които им помагат да станат личности и да работят за държавата вместо държавата да ги издържа в домовете, заслужават същата тази държава да се погрижи да защити правата им“, казва Мирослав Долапчиев, председател на Асоциацията за приемна грижа.

  Източник: dariknews.bg

  Калкулатори
  Овулационен калкулатор
  Изчислете най-добрите дни за зачеване
  Калкулатор бременност
  Изчислете вашата гестационна седмица
  Калкулатор за пола на бебето
  Вижте момиче или момче очаквате
  Калкулатор за кръвна група
  Изчислете бъдещата кръвна група на детето ви
  Най-новото от "9 месеца"
  Избрано видео
  • Последно публикувани
  • Най-четени
  Bebino шампоан - вълшебства за бебета
  beb2
  Bebino сапун - син - вълшебства за бебета
  beb3
  Bebino пудра - синя - вълшебства за бебета
  Beb1
  Инфлуцид - Първа линия на защита от вируси
  infl
  Шуслерова сол №3 - За "железен" имунитет
  sh