19 Окт 2017

Бъдещето на родилната помощ

Публикувана в Раждане
Оценете
(0 гласа)

Джаки Гeррард е асоцииран директор на Кралския акушерски съюз на Англия. Най-често е определяна като невероятен професионалист и лидер. Тя е човек с главно „Ч”.

Сигурна съм, че в качеството си на асоцииран директор на Кралския акушерски съюз на Англия познавате системата на родилната помощ по-добре от всеки друг. Точно затова ще започна с труден въпрос: какви, според Вас, ще бъдат основните предизвикателства в сферата на родилната помощ в Англия и Европа, пред които ще се изправим в следващото десетилетие?

Запазване на интереса към професията и броя на студентките акушерки, но също и съхраняване на опитните и доказали се вече кадри. Вследствие на непрестанно развиващите се технологии и нови изследвания работата на акушерките е подложена на непрекъснато развитие и промяна, което от своя страна налага усъвършенстване и поддържане на висок стандарт на умения в работата. В допълнение съкращаването на разходите, които се разпределят за родилната помощ, продължава и това може да доведе до сериозни промени, свързани с бъдещото развитие на професията.

Голям брой опитни акушерки, които практикуват в момента във Великобритания, са по-скоро в диапазона на златната възраст над 50 години. Моето притеснение е, че ако всички те се пенсионират по едно и също време, ще се оформи голям недостиг на ценни кадри, които да предадат опита си и да подкрепят новозавършващите или по-неопитни колежки акушерки.

Все по-често жени със сериозни съпътстващи заболявания като рак, сърдечно-съдови проблеми, повишено наднормено тегло и кръвно налягане или жени във възрастовата граница между 35 и 40 години забременяват и износват бременността. В миналото такива жени биха били насочвани към прекратяване на бременността. Днес, с развитието на научните изследвания и напредъка на технологиите, сме в състояние да оказваме специализирани грижи и на такива пациентки. Тези жени обаче имат нужда от висококвалифицирана помощ, включваща мултидисциплинарни екипи, които да осигурят адекватно наблюдение и оптимални шансове за успешно протичане на бременността и опазване здравето на майката и на плода. Предизвикателствата тук са свързани отново с осигуряването на висококвалифицирани екипи и средства, които да осигурят адекватна медицинска помощ и безопасни грижи за всички жени.

Разбира се, родилната помощ в България и във Великобритания е организирана по различен начин. Различни държави с различни проблеми, но където и да са бъдещите майки, заслужават възможно най-добри грижи. Акушерската професия е и трудна, и отговорна. Какво бихте казали, за да окуражите стотиците колеги, работещи денонощно по всички „етажи“ на родилната помощ?

Работете с желание и бъдете състрадателни. Помнете, че подкрепяте вашите пациентки в най-невероятното преживяване в техния живот. Използвайте наличните ресурси и изследвания по възможно най-добрия начин, за да осигурите на вашите бъдещи майки постоянни и последователни грижи. Това носи не само удовлетворение, но помага и да се изгради силна връзка акушерка – майка, основана на взаимно доверие, а то може би е най-важният елемент в този крехък съюз. Отнасяйте се винаги с уважение и изслушвайте това, което жените ви казват: те разбират какво се случва с тях повече от всеки друг.

Вие бяхте ключова фигура и лектор на Международната конференция за родилната помощ през юни миналата година в университета на Брадфорд и представихте големия проект, с който Кралският акушерски съюз активно подпомага родилната помощ в Непал, Уганда и Камбоджа. При все по-големите предизвикателства пред многоетнична Европа къде виждате ролята на акушерките в запазването и насърчаването на широки възгледи и толерантност в обществото?

От староанглийски „midwife“ буквално означава „да бъдеш с жената“ – бъдещите майки винаги трябва да са в центъра на нашето внимание, независимо от културата, религиозните си убеждения или сексуалната ориентация. Ние винаги трябва да сме готови да предоставим необходимите грижи за всички наши майки и техните семейства. Като акушерки, ние сме в идеална позиция да поемем водеща роля по този въпрос, да моделираме позитивна нагласа и поведение към всеки член на нашето общество.

През февруари миналата година Вие открихте център за проследяване на рискови или патологични бременности, неналагащи хоспитализация, в Калдердайл и Хъдърсфийлд NHS Тръст. Повечето от страните в Америка и Европа не разполагат с такива звена в своите болници. Как бихте обяснили конкретно ползата от такива отделения за бременните и техните семейства?

С удоволствие се върнах в Калдердайл да открия това прекрасно отделение, чувствах се сякаш съм се прибрала у дома. Там бях медицински директор повече от пет години. Центровете за проследяване и наблюдение на рискови или патологични бременности са част от базата на големи регионални болници, функционират 24 часа 7 дни от седмицата и при необходимост могат да превеждат пациентки в различни отделения. Те могат да се използват в много и различни аспекти, но основното им предназначение е да предоставят необходимата апаратура, висококвалифициран персонал и база, където могат да се приемат и диагностицират различни по спешност случаи, като приемането на майката в специализирано болнично отделение невинаги е наложително. При поява на внезапни проблеми жените могат сами или насочени от акушерка или личен лекар да се свържат с такъв център и да потърсят спешна консултация. Обикновено майките се консултират от акушерки, а при нужда и от акушер-гинеколог и ако причината за посещението не се окаже сериозна, могат да се приберат обратно вкъщи. Така не се налага бъдещите майки да се срещат с родилното отделение, преди наистина да има нужда. Фокусът е върху майката и плода и навременната квалифицирана помощ, с което се намаляват стресът и ненужният болничен престой. Центровете могат също да се използват и за ежедневно наблюдение на бременни с проблеми в растежа на плода, hyperemеsis (ексцесивно повръщане на време на бременност), placenta prаevia, гестационен диабет или други съпътстващи усложнения, без да се налага непременно хоспитализация.

Вие сте изнасяла лекции в много страни по света. Какъв смятате, че е най-добрият начин да се обменят знания и опит в акушерската практика не само между различните системи, но и между различните култури?

Нашите организации могат да споделят и да се учат една от друга постоянно. Днес, с помощта на социалните мрежи и медиите за масова информация, новостите в акушерската практика стават достъпни и известни по-бързо от всякога. Въпреки това трябва да помним, че би било неправилно да пренасяме и прилагаме автоматично ресурси и клинични практики или протоколи от една държава в друга. Понякога налагането на нови техники, практики или правила всъщност може да нанесе повече щети, отколкото полза, независимо от добрата воля. Въвеждането на нови стандарти трябва непременно да е съобразено с възможностите и клиничната база на определената страна.

Международната конфедерация на акушерките посочва, че всички ние трябва да се придържаме към етичния й кодекс: „За да можем да подобряваме стандарта и грижите, които предлагаме на жените, бебетата и семействата по целия свят, ние всички трябва да се развиваме, да повишаваме професионалната си квалификация и да я използваме целесъобразно в ролята ни на акушерки”.

Вие сте патрон на асоциацията „Звездата на мама" и почетен посланик на инициативата „Тихо гнездо". Двете организации са създадени за подкрепа на раково болни и глухи майки. Може да се каже, че те са само малцинство и ние трябва да се съсредоточим върху по-сериозни проблеми, а Вие говорите със страст и загриженост за това как най-добре да бъде планирана и организирана родилната помощ именно за такива майки. Защо?

Всяка майка и всяко бебе са важни. По време на моята кариера обаче съм се убедила, че малцинствените групи – в един или друг аспект – се пренебрегват най-често. Специализираните грижи, от които те имат нужда, или се игнорират, или липсват. Това лесно води до нежелани усложнения по време на бременността или пропуснати патологични отклонения в развитието на плода, а ние сме акушерки и сме длъжни да се отнасяме с еднаква грижа към всички бъдещи майки. Ето затова подкрепям изцяло двете организации и работя за това гласовете на тези майки да бъдат чути. Ако можем да подобрим грижите дори само за една жена, тогава ще сме още една стъпка в правилната посока. Когато мислим за това в световен мащаб, единичните случаи вече не са единични и изграждането на определен модел за предродилни и родилни грижи може да помогне за значителното намаляване на рисковете по време на бременност и раждане при много жени.

От Великобритания през Европа до България „съвременните“ проблеми пред родилната помощ се оказват почти едни и същи: високо наднормено тегло и кръвно налягане, диабет, завишена възраст при първескини и други съпътстващи медицински усложнения. Има ли решение?

Правилното организиране на наличните ресурси и специализираните кадри е основна част от решението на проблема. Използвайки методи и проучвания на съвременната медицина, както и нови модели на родилна помощ, можем да организираме и поддържаме адекватна професионална подкрепа. От огромно значение е също и информацията, която жените получават по време на бременността, с цел да плануват раждането и следродилния период. Изследване, проведено в Англия, имащо за цел да провери конкретно ефекта от редовните и целенасочени грижи по време на бременността (Birthplace study), доказа, че при жени с нискорискови бременности, избиращи да родят вкъщи или в родилни центрове, управлявани само от акушерки, усложненията по време и след раждане са сведени до минимум. Без допълнителни интервенции, често прилагани в интензивните родилни отделения, процесът на раждане протича по-леко и без необходимостта от лекарска намеса. Намалявайки нуждата от интервенции, освобождаваме висококвалифицирани лекарски и акушерски екипи, които да концентрират усилията и вниманието си върху грижите за майки с патологична бременност или с придружаващи бременността заболявания.

Разговора проведе Гергана Николова, акушерка, магистър

Още в Бременност по седмици

Спокойствие в корема на мама

На топло, защитено и сигурно – така расте бебето до раждането. Как да му помагате то да се чувства още по-добре? Повече срещи и разговори… Прочети още »
9 Месеца

Списание "9 месеца" е първото специализирано издание за бременност и майчинство в България. Любопитните материали и статии имат за цел да ви информират и да ви бъдат полезни, но не заместват медицинската консултация и индивидуалния подход на специалистите към пациентите.

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Калкулатори
Овулационен калкулатор
Изчислете най-добрите дни за зачеване
Калкулатор бременност
Изчислете вашата гестационна седмица
Калкулатор за пола на бебето
Вижте момиче или момче очаквате
Калкулатор за кръвна група
Изчислете бъдещата кръвна група на детето ви
Най-новото от "9 месеца"
Избрано видео
  • Последно публикувани
  • Най-четени
Sensimo Baby 0+ течен перилен препарат
READYSensimoBaby Detegrent
Здраве Бебе БИО шампоан за коса и тяло
READYZdraveBebeBio Shampoo
Здраве Бебе БИО хидратиращо мляко за тяло
READYZdraveBebeBio MoisturizingBodyMilk
Здраве Бебе БИО крем против подсичане
READYZdraveBebeBio NappyRashCream
Здраве Бебе Био подхранващ крем за лице и тяло
READYZdraveBebeBio NourishingCream